א . אותו סכום בכל כיוון 2 ב . סכומים מדורגים בכל כיוון 8 ג . אותה תוצאה בכל כיוון ( שיבוץ מספרים ופעולות ) 10 ד . מספרים בתוך תבניות שונות 16 ה . סכומים זהים בתוך צורות שונות 18 ו . הקפות 26 ז . תשבצים 27 ח . אל המטרה בעזרת חיבור תרגילים 29 מהדורה ניסויית תשנ"ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית