אחת שתים ו ... שלוש חוברת לתלמיד מהדורה ניסויית תשנ"ו יעו א ח ת ^ ט אחת שתים ו ... שלוש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית