. 1 מתי לדעתכם יש יום הולדת למספר גדול יותר של ילדים בעולם ... א . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 30 בחודש או בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 31 בחודש ? הסבירו : _ ב . בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 17 בחודש או בכל ימות השנה שהתאריך שלהם 23 בחודש ? _ הסבירו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית