אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , באיורים , במפות , בגרפים , בשירים ובקטעים . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book תמונות רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר ומצוין בקיצורים : י – ימין ; ש- שמאל ; ע – עליון ; א – אמצעי ; ת – תחתון לדוגמה : 62 ע – עמ ' 62 תמונה עליונה ; 19 שע – עמ ' 19 תמונה שמאלית עליונה על העטיפה : קניון אנטלופ התחתון Evelyn Proimos , flickr . com / photos / 43533334 @ N 07 / 4011992657 - מבוא United States Air Force , VIRIN 040304-F-0000 S-002 , U . S . Air Force photo by Edward Aspera Jr . - 5 2 עי Bhowmick , flickr . com / photos / ankan 1708 / 409260504 Ankan - 2 עש Grillo Solitario , flickr . com / photos / grillosolitario / 2744377705 - 2 ת Nektarios Sylligardakis , flickr . com / photos / nektar / 4872731903 - NASA , STS-133 - 8 Image by Reto St ? ckli NASA Goddard Space Flight Center , - 1 יחידה - 1 אסטרונומיה - מסע בחלל ובזמן 99 ע NASA ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית