הערה : בכל מושג - לאחר ההסבר למושג מצוינים כל העמודים בספר שבהם המושג מוזכר . מספר מודגש מצביע על עמוד או עמודים שבהם מופיע הסבר מפורט של המושג ; האות ] ת [ מצביעה על המחשת המושג בתמונה או באיור . א אבן חול - סלע משקע השוקע ביבשה . מורכב מגרגירים זעירים של המינראל קווארץ . [ 143 ) ת [ 186 , 184 , 181 , ] ת [ 235 , 219 , 213 , 211 , ] ת ( 279 , 237 - ] אבק - חלקיקים קטנים מאוד , הנישאים ברוח . הם מרחפים זמן רב באוויר , עד שהם שוקעים . [ 89-88 77 , 73 , 67 , 23-22 , 18 ) ת [ 115 , 97 , ] ת ( 234 , 187 , 165 , 148 , 137-136 , 127 , ] אגם קרחוני - אגם בראשי ההרים . הוא נוצר במקומות שקועים בראשי ההרים , שהתמלאו בסחף קרחוני דק , ולאחר הפשרת הקרחונים התמלאו במים . [ 226 ) ת ( 227 , ] אגן ניקוז , אגן היקוות - כל השטח שממנו נאספים , מתנקזים , מים אל האפיק של נהר או של נחל . [ 210 ) ת ( 265 , 212 , ] אדי מים - גז שקוף , חסר צבע וריח , המצוי באוויר . אי אפשר לראות את אדי המים באוויר , אבל אפשר להרגיש אותם כאשר הם מצויים באוויר בריכוז גבוה , שכן כמות אדי המים באוויר קובעת את לחות האוויר . ( 165 , ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית