( 1 מדוע לדעתכם לא הייתה כלל מודעות לסוגיות סביבתיות בתקופת המהפכה התעשייתית ובשנים שלאחריה ? ( 2 הסבירו במילים שלכם את המושג "טביעת רגל אקולוגית . " ( 3 היכנסו ל וחשבו את טביעת הרגל האקולוגית שלכם . היעזרו בהורים או בבני משפחה מבוגרים אחרים . השוו את התוצאה שהגעתם אליה לתוצאה של חברים בכיתה . הסבירו ממה נובעים ההבדלים ביניכם . ( 4 מנו 3 מוצרים או שירותים שאתם משתמשים בהם בחיי היום-יום , ופרטו את המרכיבים השונים היוצרים את טביעת הרגל האקולוגית שלהם . ( לדוגמה , השימוש במחשב ובאינטרנט מחייב : שימוש במשאבי טבע דוגמת מתכות , פלסטיק וכדומה - לבניית המחשבים והחלקים הכלולים בהם ; שימוש בדלק להובלת הרכיבים השונים ובאנרגיה להרכבת חלקי המחשב ובנייתו ; הקמת מבנים המשמשים את החברות השונות הקשורות בייצור המחשב , באחסון שרתי האינטרנט ובמתן שירות תמיכה ; שימוש בחשמל להפעלת המחשב ; הקמת שטחים הקולטים את הציוד המתבלה ( . ( 5 א . הסבירו את ההיגדים הבאים : - הנחת פסי רכבת היא פתרון בר-קיימא יותר מסלילת כבישים נרחבת . - השימוש החוזר במוצרים שונים הוא פתרון בר-קיימא יותר מרכישת מוצרים חדשים . - השמירה על ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית