בשנות ה50- של המאה העשרים חיו ברחבי העולם כ 2 . 5- מיליארד בני אדם , ומאז ועד היום גדלה אוכלוסיית העולם לכ7- מיליארד בני אדם ( נכון לשנת . ( 2011 בה בעת חל גידול עצום בייצור ובצריכה של מוצרים . התוצר העולמי הגולמי , שהוא הערך הכספי של כל הסחורות והשירותים שיוצרו בעולם במשך שנה , עלה מ 6 . 3- טריליון דולרים בשנת , 1950 ל41- טריליון בשנת 2000 ( טריליון - אלף מיליארד . ( חישוב פשוט מראה כי גידול האוכלוסייה בשנים אלה - קצת פחות מפי - 3 הוא קטן יותר מהגידול בתוצר העולמי הגולמי באותן השנים - העומד על פי . 6 . 5 השוואה זאת מעידה על כך שהתוצר העולמי לא גדל רק בגלל גידול האוכלוסייה , אלא עקב העלייה ברמת החיים ותהליכי הפיתוח והצמיחה הכלכלית במדינות רבות בעולם . גידול האוכלוסייה , והייצור והצריכה של עוד ועוד מוצרים , סחורות ושירותים , מגדיל גם את הנטל על הסביבה ומפחית את כושר הנשיאה * של כדור הארץ . נסביר : כושר הנשיאה של כדור הארץ הוא מושג המתייחס לכמות האנשים שכדור הארץ יכול לשאת בלי שהסביבה תיפגע . ככל שרמת החיים של האוכלוסייה על פני כדור הארץ גבוהה יותר , כן יורדת יכולתה של הסביבה הטבעית לספק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית