במקומות שונים לאורך הספר , ובעיקר ביחידה זאת העוסקת במשאבי הטבע , בחנו את יחסי הגומלין בין האדם לטבע . נוכחנו לדעת כי מעורבותו של האדם בסביבה הטבעית הולכת וגדלה , וכי היא נובעת מתהליכי פיתוח המאפשרים עלייה מתמדת ברמת החיים של אוכלוסיית העולם . ואולם לתהליכי הפיתוח יש גם מחיר : פגיעה בסביבה הטבעית . כיום ברור כי ממדי השימוש האדירים שהאדם עושה במשאבי הטבע גורמים לזיהום הסביבה ולדלדול המשאבים . בפרק זה נעסוק במודעות לבעיות אלה , ובדרכים לנצל את משאבי כדור הארץ באופן אחראי ומאוזן , על ידי פיתוח המתחשב בסביבה ומתייחס גם לצורכיהם של בני הדורות הבאים . עוד מבט : בעיות הסביבה - מבט היסטורי בעיות סביבה החלו להיווצר בעולם בעיקר לאחר המהפכה התעשייתית , * אך באותם הימים לא זכו בעיות אלה כמעט להתייחסות . להיפך : מפעלים , ארובות מעלות עשן ומנועים מרעישים , נחשבו לסימנים של קידמה . למעשה , עד לשנות ה60- של המאה העשרים לא היו נושאי הסביבה על סדר היום של האנושות , ורק מעטים השמיעו את קולם בנושאים אלה . אך אז החלו להבין , בעיקר בארה"ב , כי תהליכי התיעוש , והטכנולוגיה ההולכת ומתקדמת , מאפשרים אמנם לבני ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית