( 1 הביאו דוגמאות לכך שהאדם מסוגל לשנות את תנאי הטבע בסביבתו ולהתגבר על מחסור במשאבים . ( 2 הסבירו מדוע בעבר הייתה לתנאי הטבע במקום מסוים השפעה גדולה יותר על סיכויי הפיתוח שלו מאשר כיום . ( 3 עיינו במפה כלכלית של העולם באטלס . בחרו מדינה שבורכה במשאבי טבע רבים וקראו במקורות מידע שונים על כלכלתה ועל תהליכי הפיתוח שלה . האם למשאבים המצויים בתחומיה של מדינה זאת יש חלק בתהליכי הפיתוח שלה ? ( 4 האם קיים בהכרח קשר בין קיומם של מחצבים ואוצרות טבע במדינה מסוימת לבין רמת הפיתוח של אותה מדינה ? הביאו דוגמאות לביסוס טענתכם . ( 5 הסבירו כיצד קורה שבמדינות הפחות-מפותחות , אשר כמות הזיהום לנפש שתושביהן מייצרים נמוכה מזו שמייצרים תושבי המדינות המפותחות , קיימות תופעות זיהום קשות יותר מאלה הקיימות במדינות המפותחות . ( 6 חפשו באמצעי התקשורת למיניהם או ברשת האינטרנט ידיעה שיש בה ביטוי לאי-צדק חברתי-סביבתי . א . הסבירו כיצד אי-הצדק החברתי-סביבתי בא לידי ביטוי בידיעה שבחרתם . ב . הציעו רעיונות כיצד לתקן את המצב בסוגיה שהצגתם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית