משאבי הטבע רבים ומגוונים , ותרומתם לזירוז תהליכי הפיתוח יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות . נסקור את האופן שבו קיומם של משאבי הטבע משפיע על פיתוח החקלאות , התעשייה , התיירות וההתיישבות . משאבי הטבע תורמים לפיתוח החקלאות האם תוכלו לדמיין פיתוח חקלאות ללא משאבי טבע - קרקע , מים , דשנים , אור וחום ? הקרקע משמשת בית-גידול * לבעלי חיים והיא המצע ( השטח ) שעליו גדלים הצמחים המספקים לאדם מזון ; המים הכרחיים לצורך גידולם של צמחים ובעלי חיים ; וכל גידול זקוק לכמות מסוימת של אור וחום כדי להתפתח . החקלאות היא הבסיס לתזונת האדם זה אלפי שנים . לא במקרה בעולם כולו האזורים שאדמתם פורייה מיושבים בצפיפות , ואילו האזורים שאינם מתאימים לחקלאות מיושבים בדלילות . כך , לדוגמה , עמקי הנהרות הגדולים והאזורים המישוריים מיושבים בצפיפות , ואילו אזורי המדבריות , הפסגות הגבוהות ואזורי הקטבים , מיושבים בדלילות . בכל אזור ואזור החקלאים בוחרים לגדל צמחים ובעלי חיים המתאימים לתנאי הטבע הקיימים במקום , לדוגמה : לגידול האורז  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית