מאז ימי קדם בני האדם מפתחים את המקומות שהם גרים בהם , במטרה לשפר את תנאי חייהם . פיתוחו של אזור מתרחש במגוון תחומים : הקמת תשתיות כמו כבישים וחשמל , אספקת שירותים כמו בריאות וחינוך , פיתוח מקורות תעסוקה ועוד . בפרק הזה נתמקד במשאבי הטבע והסביבה ובאופן שבו הם מזרזים את תהליכי הפיתוח בעולם בימינו : נסקור בקצרה את תרומתם של משאבי הטבע לענפי הכלכלה השונים ; נבחן את תפרוסת המשאבים בעולם , ונראה מיהם אלה הנהנים מהם ; ונערוך היכרות עם נושא הצדק החברתי-סביבתי , * ועם הדרכים לקדם נושא זה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית