המחצבים כמשאב מת ? לה כאמור , המחצבים הם משאב מתכלה , כמותם בכדור הארץ מוגבלת , וצריכתם מצמצמת את הכמות הנשארת בטבע לצריכה בעתיד . מאז המהפכה התעשייתית , * ובייחוד מאז המחצית השנייה של המאה העשרים , גברה מאוד צריכת המחצבים . השאלה מתי ייגמרו עתודות המחצבים היא שאלה חשובה , לנו ולבני הדורות הבאים . התשובה לשאלה זאת שונה ממחצב למחצב , והיא מבוססת על אומדנים של הכמויות הזמינות של המחצבים השונים ועל קצב צריכתם . הנה כמה דוגמאות : לפי האומדנים , עתודות העופרת והכספית ייגמרו כבר במאה ה , 21- ואילו הברזל יספיק לתקופה ארוכה , העולה על 100 שנים . לגבי הנחושת , לעומת זאת , בתחילת שנות ה70- חזו האומדנים שהעתודות הידועות ייגמרו בתוך 35 שנה , ואילו כיום , לאחר שנתגלו מכרות חדשים , מעריכים שהנחושת תספיק לעוד 65 שנה . יש לזכור כי האומדנים אינם מביאים בחשבון נתונים שונים , כגון : גילוים של מאגרים חדשים ; שימוש בטכנולוגיות חדשות לאיתור ולכרייה - טכנולוגיות שיביאו לשימוש יעיל וחסכוני יותר במאגרי המשאבים ; פיתוח והפעלה של מדיניות למחזור חומרים ; שינויים בהרגלי הצריכה ועוד . כאמור , המחצבים השונים מרכיבים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית