מרבצים של מחצבים שונים משמשים כחומרי גלם להפקת מוצרים שונים בתעשייה הכימית , * בבנייה , בחקלאות ועוד . תהליך ההיווצרות של כל חומר גלם כזה שונה , ורובם שכיחים ונכרים במחצבות , בכרייה פתוחה . נמנה כמה מהם . מלחים המלחים * הם קבוצה של חומרים כימיים שהנפוץ והמוכר שבהם הוא מלח הבישול , אך מצויים מלחים אחרים מלבדו : מלחי אשלגן , מלחי מגנזיום ומלחי ברום . מלחי האשלגן משמשים בעיקר לדישון גידולים חקלאיים ; מלחי הברום משמשים בעיקר ברפואה , בייצור מעכבי בערה , בצילום וכחומרי הדברה ; ומלחי המגנזיום משמשים בעיקר כחומר חסין-אש ולייצור מיני מלט מיוחדים . לקבוצה זאת משתייך גם הגבס , המשמש בבנייה וברפואה . המרבצים של מלחים אלה נוצרים על ידי שקיעתם של המלחים בקרקעית של ים או של אגם עקב התאדות מימיהם . בישראל כריית המלחים השונים נעשית בברכות האידוי בדרום ים המלח . פוספטים הפוספטים * הם מינראלים המכילים זרחן , והם משמשים כחומר דישון חשוב לחקלאות . בישראל ובמרוקו מצויים מרבצי פוספטים גדולים , מהגדולים ביותר בעולם . בישראל כריית הפוספט נעשית במכרות פתוחים בנגב - באזור אורון , בנחל צין ובמישור רותם . מרבית מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית