המחצבים * הם חומרים טבעיים ( נחושת , ברזל , חרסית , גבס ואחרים , ( המצויים במקומות שונים בקרקע או בים בריכוז מוגבר , ואשר יש להם ערך כלכלי , שכן האדם מנצל אותם לצרכיו . רוב המחצבים משמשים כחומרי גלם * בתעשייה . כך , למשל , הברזל משמש לבניית חלקי מכונות , הזהב משמש לייצור תכשיטים , והחרסית - לייצור מוצרי קרמיקה . כמו מקורות האנרגיה המאובנים ( נפט , גז ופחם , ( גם המחצבים הם משאבי טבע מתכלים . הפקת המחצבים נעשית על ידי כרייה או חציבה . המחצבים מצויים בסלעים בתרכובות שונות , ולכן בדרך כלל אי אפשר להשתמש בהם בצורתם הטבעית אלא יש לבצע תהליכים שונים , שיהפכו אותם לחומרי גלם . המחצבים המצויים בסלע בריכוז גבוה , ואשר אפשר לנצלם ניצול כלכלי , נקראים “ בצר . * " בשם “ עפרה * " מכנים סלע או מחצב שאפשר להפיק ממנו מתכת . כבר בשחר ההיסטוריה השתמשו בני האדם במחצבים לצרכים שונים . בתחילה השתמשו בעיקר בסוגי האבן השונים , כדוגמת אבני הצור , וייצרו מהם כלי עבודה . בתקופות מאוחרות יותר התפתח השימוש בחרסיות * השונות לייצור כלי קרמיקה , וכשגילו בני האדם את יתרונותיהם של הברזל והנחושת , הם החלו להפיק ולעבד מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית