( 1 מה הן הסיבות העיקריות לעלייה בצריכת האנרגיה בעולם ? ( 2 היעזרו בדיאגרמות שבעמ' : 269 א . באילו אזורים בעולם חלה עלייה ניכרת בצריכת האנרגיה בין 1973 ל ? 2008- ב . שערו ממה נובעת העלייה בצריכת האנרגיה באזורים אלה . ( 3 תארו את התנאים ההכרחיים להיווצרות הנפט וללכידתו במלכודת . ( 4 שערו מהי הסיבה המרכזית לצריכת הנפט הגבוהה ב4- המדינות יבואניות הנפט הגדולות בעולם . ( 5 א . הסבירו את ההבדלים בין תפרוסת המדינות המייצרות והמייצאות נפט , לבין תפרוסת המדינות המייבאות נפט . ב . מה הן ההשלכות הנובעות מהבדלים אלה ? ( 6 עיינו בגרף השינויים במחירי הנפט ( עמ' . ( 272 בדקו במקורות שונים ומצאו אילו 3 אירועים בין-לאומיים התרחשו בעת ובעונה אחת עם עליית מחירי הנפט . ( 7 פרטו שני נימוקים בעד הרחבת השימוש בגז הטבעי להפקת אנרגיה בתחנות כוח בישראל . ( 8 בישראל התקיים דיון סוער בנוגע להיקף התמלוגים שהמדינה זכאית לקבל תמורת הפקת הגז מהמאגרים שנמצאו בים התיכון . א . כתבו טענה אחת של אלה הטוענים כי יש להגדיל את התמלוגים למדינה , וטענה אחת של אלה הטוענים כי יש להשאיר תמלוגים גבוהים בידי החברות . ב . הביעו את דע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית