בסעיף הקודם דנו במשאבים המתכלים , ובעיקר הנפט , הגז והפחם , אשר השימוש הגובר בהם גורם לשתי בעיות מרכזיות בעולם : הם גורמים לזיהום האטמוספרה , והם מתכלים ויוכלו לשרת את אוכלוסיית כדור הארץ רק בעוד כמה עשרות שנים . על כן בשנים האחרונות מושקע מאמץ גדול בפיתוחם של משאבי האנרגיה המתחדשים * - סוגים שונים של אנרגיה שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים , אשר אינם מתכלים בעקבות השימוש בהם , ופגיעתם בסביבה קטנה . נדון בכמה ממשאבי האנרגיה המתחדשים . אנרגיית השמש - אנרגיה סולארית אנרגיית השמש * ( ובלעז : “ אנרגיה סולארית , ( " היא אנרגיה שמקורה בקרינה ישירה המגיעה מן השמש אל כדור הארץ . קרינת השמש הפוגעת בחומרים שעל פני כדור הארץ , עוברת 3 סוגי תהליכים ( וראו גם עמ' - : ( 74 בליעת קרינה * - הקרינה נבלעת בחומר , והיא מעלה את הטמפרטורה שלו . בדרך כלל חומרים כהים בולעים כמות גדולה יותר של קרינה . - החזרת קרינה * - הקרינה הפוגעת מוחזרת חזרה , לדוגמה : משטח מתכתי מבריק מחזיר את מרבית הקרינה הפוגעת בו . - העברת קרינה * - כאשר הקרינה נתקלת בחומר שקוף היא עוברת דרכו , ויוצאת . בתוך החומר השקוף הקרינה נעה במהירות נמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית