בתהליך הזיקוק הראשוני מחממים את הנפט הגולמי במגדל גבוה הנקרא “ מגדל הזיקוק . " הנפט מוזרם לתנור מיוחד , שם הוא מתחמם ורוב החומרים המרכיבים אותו מתאדים והופכים לגזים . הגזים השונים נעים במעלה מגדל הזיקוק והם מתקררים ומתעבים - הופכים לנוזל . כל חומר מתעבה בהתאם לנקודת הרתיחה שלו בחלק אחר של המגדל . מכל חלק כזה יוצא צינור נפרד , המזרים את החומר שנוצר בו בצנרת נפרדת אל מכל איסוף או להובלתו להמשך הייצור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית