מאז ומעולם משתמש האדם במקורות האנרגיה השונים למילוי צרכיו . כבר בראשית ימי ההיסטוריה של האנושות גילו בני האדם את האש והחלו להשתמש בעצים שהובערו לצורכי חימום ובישול ; הם למדו להסתייע בכוחם של בעלי החיים לנשיאת משאות ולדיש החיטה והאורז ; והם המציאו מכשירים לניצול כוחם של הרוח הנושבת והמים הזורמים לטחינת החיטה ולייצור קמח . מאז עולה השימוש במקורות האנרגיה בהתמדה , במקביל להתפתחות הטכנולוגיה בעולם . במהלך רוב תקופות ההיסטוריה הייתה העלייה בצריכת האנרגיה הדרגתית , אבל מאז שהחל האדם לנצל את הפחם , הנפט והגז בהיקף הולך וגדל , ובעיקר מאז החלה המהפכה התעשייתית * ( באמצע המאה ה , ( 18- עלה שיעור צריכת האנרגיה בעולם עלייה דרמאטית . עלייה זאת נמשכת גם כיום , והביקוש לאנרגיה בעולם גדל בקצב מהיר ביותר . כפי שכבר ראינו ( ראו עמ' - ( 254 משאבי האנרגיה הנמצאים בשימוש האדם נחלקים לשני סוגים : משאבים מתכלים * ומשאבים מתחדשים . * אילו משאבים נכללים בכל אחד מהם ? משאבי האנרגיה המתכלים הם הדלקים המאובנים * ( דלקים פוסיליים , ( ובהם הנפט , * הגז הטבעי , * הפחם * ופצלי השמן , * אשר משרפתם מופקות כמויות אנרגיה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית