( 1 התרשים שלפניכם מתאר את התפלגות המים בעולם בקנה מידה מוקטן . רשמו במחברת את הכותרת המתאימה לכל אחד מחלקי האיור : מים זמינים לשימוש , מים שפירים , כלל המים בעולם . ( 2 במהלך המאה ה20- גדלה אוכלוסיית העולם פי , 3 ואילו צריכת המים גדלה פי . 6 כיצד אפשר להסביר זאת ? ( 3 בכדור הארץ יש יותר שטחי מים משטחי יבשה . הביאו 2 הסברים לשאלה מדוע למרות עובדה זאת יש בעולם אנשים שאין להם מספיק מי שתייה . ( 4 א . כתבו פסקה שבה יופיעו המושגים הבאים : מי תהום , אקוויפר ( אקווה , ( אקוויקלוד . ב . תארו כמה דרכים לזיהום מי התהום . ( 5 באיור שלפניכם מתוארת חווה , בעמק שבו נבנה לאחרונה סכר . לבניית הסכר עשויות להיות השפעות חיוביות והשפעות שליליות על החקלאות בעמק . א . תארו השפעה חיובית אחת של הסכר על החקלאות . ב . תארו השפעה שלילית אחת של הסכר על החקלאות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית