צריכת המים עולה בכל העולם , ובה בעת מקורות מים רבים נפגעים מזיהום . כדי להגדיל את היצע המים השפירים העומד לשימוש האוכלוסייה , אפשר לנקוט אמצעים שונים : להפחית את הצריכה על ידי חיסכון במים ; להגדיל את כמות המים הזמינה לשימוש , על ידי שימוש באמצעים ובטכנולוגיות שונות ; ולבצע פעולות המונעות את זיהומם של מאגרי המים הקיימים . הפחתת הצריכה על ידי חיסכון במים החיסכון הוא האמצעי הזול ביותר להתמודדות עם המחסור במים . אפשר לעודד ולהשיג חיסכון בדרכים שונות : חקיקת חוקים ותקנות להגבלת השימוש במים ; העלאת מחירי המים ; עידוד השימוש באביזרים חוסכי מים ; עריכת מסעות פרסום לעידוד החיסכון ; פיתוח תכניות לימוד בנושא המים , הכוללות חינוך לחיסכון במים , ועוד . חשיבות רבה נודעת לחיסכון במים בחקלאות , שכן מגזר זה צורך כ 70 % - מתצרוכת המים השנתית העולמית . אמצעי החיסכון המשמשים בחקלאות כוללים למשל : שימוש בטפטפות ( שהן המצאה ישראלית ) ובמערכות השקיה ממוחשבות , העדפת גידולים הצורכים כמויות קטנות של מים , השקיה מבוקרת . ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם בפיתוח של אמצעים טכנולוגיים לחיסכון במים בחקלאות , והי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית