כפי שראינו , אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה . יתרה מזאת - על פי נתוני האו"ם , במהלך המאה ה20- גדל הביקוש למים בקצב כפול בהשוואה לקצב גידול האוכלוסייה . כמות המים העומדת כיום לרשות האנושות יכולה לספק את כל צרכיה של אוכלוסיית העולם בימינו וגם בעשורים הקרובים . ואולם המציאות היא כי שישית מאוכלוסיית העולם , אשר רובה מתגוררת במדינות הפחות-מפותחות * - מדינות שרמת הפיתוח שלהן נמוכה - סובלת ממחסור תמידי במים או מנגישות מוגבלת למים , או שהיא נאלצת להשתמש במים מזוהמים שאיכותם ירודה . כך , לדוגמה , תושבי רבת עמון בירדן מקבלים בקיץ אספקה של מים זורמים רק 48 שעות בשבוע , דבר הדורש מהם לאגור מים במכלים למשך השבוע . ( מצוקת המים בירדן היא החמורה ביותר במזרח התיכון , וירדן היא אחת מ10- המדינות העניות ביותר במים בעולם ( . גם בחלק מהמדינות המפותחות * מחמיר המחסור במים , בעיקר בגלל העלייה ברמת החיים . נבחן את הגורמים למחסור במים זמינים , ולאחר מכן את הגורמים לירידה באיכותם . הגורמים למחסור במים הגורמים למחסור במים נחלקים לגורמים טבעיים , כלומר תנאי האקלים , ולגורמים שנוצרו בידי האדם . הגורמים האקלימיים משפי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית