בכל הנוגע למקורות המים - כדור הארץ הוא מערכת סגורה : אמנם במסגרת מחזור המים בטבע , המים שעל פני כדור הארץ נעים ממקום למקום וממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר , ואולם כמות המים המצויה על פניו כיום היא אותה כמות שנמצאה עליו מראשיתו - לא נגרעו ממנו מים , ולא התווספו אליו מים חדשים . כמות המים המצויה על פני כדור הארץ היא רבה : למעלה משני-שלישים משטחו מכוסה מים - כ 1 , 385- מיליון ק"מ מעוקבים של מים . אך על אף הכמות הגדולה , מרבית המים במאגרים הקיימים בעולם אינם זמינים לשימוש יום-יומי : למעלה מ 97 % - מהם הם מים מלוחים המצויים באוקיינוסים , ורק כ 2 . 5 % - מהם הם מים שפירים * - מים שאיכותם טובה והם ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר . ( במים השפירים מומסת כמות מלחים קטנה , ולכן יש המכנים אותם " מים מתוקים ( " . אך אפילו המים השפירים - חלקם הגדול אינם זמינים לשימוש : כמויות גדולות במיוחד מצויות בקרחונים שבקטבים , והשאר באוויר ובמעמקי הקרקע . רק חלק קטן מאוד מכמות המים בעולם - 0 . 75 % מהם - זמינים לאדם . מים אלה נחלקים לשני סוגים : מים עיליים : * מים המצויים על פני היבשה או סמוך לפני הקרקע - בנהרות , ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית