כל היצורים החיים - בני האדם , בעלי החיים והצמחים - זקוקים למים כדי לחיות . את האדם המים משמשים גם לצרכים רבים אחרים , ובעיקר ניקיון ותברואה , חקלאות , וייצור תעשייתי . מאז ומתמיד ביקש האדם להימצא בקרבת מקורות מים , ובמהלך הדורות הוא למד להגדיל את מלאי המים העומד לרשותו : לאתר מים , לחפור בורות ובארות , לאגור מים בסכרים ובמאגרים ולהוביל אותם אל יישובי מגוריו . עם הגידול באוכלוסיית העולם , העלייה ברמת החיים ופיתוח טכנולוגיות לשאיבה ולהובלה , גברה צריכת המים בעולם . כך נוצר באזורים מסוימים מחסור הולך ומחמיר במים , וגוברת גם הפגיעה באיכותם . בפרק הזה נבחן נושאים אלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית