( 1 מתי נרשמה צריכת משאבים גדולה יותר - בימינו או בעבר ? הסבירו מדוע . ( 2 עיינו בגרף המתאר את הגידול באוכלוסיית העולם ( עמ' . ( 252 ציינו סיבה אחת או יותר לגידול המהיר באוכלוסייה בין השנים . 2000-1800 ( 3 א . מהם הנזקים שנגרמו על ידי הניצול המוגבר של משאבי הטבע בתקופה המודרנית ? ב . מה ניתן לעשות , לדעתכם , כדי לצמצם את הנזקים ? ( 4 א . ערכו רשימה של 10 משאבי טבע לפחות . ב . מיינו את הרשימה על פי צורות המיון שנזכרו בפרק . ג . העלו הצעה משלכם למיון המשאבים . ( 5 א . התחקו אחר תהליך הייצור של מוצר שנמצא ברשותכם , ורשמו אילו משאבים נדרשו כדי לייצר אותו . ב . בדקו היכן יצרו את המוצר , ושערו אילו משאבים נדרשו כדי להובילו אליכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית