את משאבי הטבע אפשר למיין בדרכים שונות : לפי הרכבם , לפי השימוש הנעשה בהם , לפי אופן היווצרותם ועוד . נבחן תחילה את המיון של המשאבים על פי השימוש שהאדם עושה בהם . בדרך מיון זאת המשאבים נחלקים ל3- קבוצות : משאבי קיום * - לקבוצה זאת משתייכים המשאבים הנדרשים לצורך קיומו הבסיסי של האדם : האוויר , שבלעדיו אי אפשר להתקיים במשך למעלה מכמה דקות ; המים , מצרך בסיסי הנחוץ לקיומם של כל היצורים החיים ; הקרקע , המשמשת מקום לגידול המזון ; והשמש , שאורה וחומה הם הבסיס לקיום החיים על פני כדור הארץ . לקבוצה זאת אפשר לצרף גם את הימים והאוקיינוסים , אשר הדגה המצויה בהם היא הבסיס לקיומן של תרבויות השוכנות לחופיהם . משאבים אלה הם משאבים מתחדשים , אך בימינו הפגיעה באיכותם רבה . משאבי אנרגיה * - מקורות האנרגיה השונים , ובעיקר הנפט , הפחם , הגז , האנרגיה האטומית , השמש , הרוח , המים והביומסה , המניעים את התעשייה והייצור ואת תנועת האנשים והסחורות , ומאפשרים את העלייה המתמשכת ברמת החיים של אוכלוסיית העולם . משאבי האנרגיה העיקריים נחלקים למשאבים מתכלים ולמשאבים מתחדשים . מחצבים * - חומרים טבעיים כגון הנחושת , הבר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית