הגורמים לגידול בצריכת המשאבים גידול האוכלוסייה - במשך אלפי שנים הייתה אוכלוסיית כדור הארץ קטנה , וקצב הגידול שלה היה איטי . צריכת המשאבים על ידי אוכלוסייה זאת הייתה , לפיכך , מוגבלת בהיקפה . ואולם לפני כ200- שנה , בתקופה המכונה " המהפכה התעשייתית , " חל מפנה : בעקבות התפתחויות שהתרחשו בתחומי המדע והטכנולוגיה , התברואה והרפואה , החלה אוכלוסיית כדור הארץ לגדול במהירות ( ראו גרף . ( כיום אוכלוסיית העולם מונה 7 מיליארד תושבים ( נכון לשנת , ( 2011 ואלה צורכים את המשאבים המוגבלים של כדור הארץ , עד כי חלקם נמצאים בסכנת כיליון . העלייה ברמת החיים - ככל שרמת החיים גבוהה יותר , ותהליכי הפיתוח מהירים יותר , כן כמות משאבי הטבע שבני האדם צורכים גדולה יותר . בעבר , עיקר ניצולם של המשאבים נעשה לצורך הקיום הבסיסי , ולפיכך היקף ניצול המשאבים לכל תושב היה מצומצם . כיום , רבים מן המשאבים משמשים להעלאת רמת החיים , ולא לצרכים בסיסיים , ולפיכך היקף ניצול המשאבים לכל תושב גדול הרבה יותר . כך , למשל : ליותר אנשים יש מכוניות , ולכן גובר השימוש בדלק ; מספר גדול יותר של ברזים ואסלות , מכונות כביסה ומדיחי כלים , ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית