משאבי הטבע * הם כל אותם חומרים המצויים בעמקי האדמה ועל פניה , באוויר ובמים , ומנוצלים על ידי האדם לצרכיו . כאלה הם , לדוגמה , הנפט , הפחם , הזהב , האבץ , העצים והדגים . מאז ומתמיד ניצל האדם משאבים אלה ואחרים , שכדור הארץ התברך בהם : הוא הוציא את לחמו מן האדמה ; הוא השתמש במקורות המים שעמדו לרשותו לצורכי שתייה , רחצה , השקיה וכדומה ; הוא בנה את ביתו מחומרים מקומיים ; הוא חימם את מקום מושבו באמצעות שרפה של עצים ; והוא יצר לעצמו כלים מחומרים שונים . אלא שבעבר מידת השימוש במשאבים הייתה מצומצמת ולא פגעה פגיעה של ממש במערכות הטבעיות של כדור הארץ , ואילו בתקופה המודרנית ניצולם גדל לאין-שיעור , במקומות מסויימים כמעט עד תום , ואף יצר מפגעים סביבתיים רבים . מה הם הגורמים העיקריים לגידול בהיקף ניצול המשאבים ? ומהן ההשלכות של ניצול מוגבר זה ? בכך נעסוק בפרק זה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית