משאבי הטבע הם " מתנת" כדור הארץ לתושביו , והם מאפשרים להם להתקיים ואף לחיות ברווחה . במהלך הדורות למד האדם לנצל עוד ועוד את המשאבים המצויים על פני כדור הארץ , והיקף ניצולם הלך וגדל . בדורות האחרונים גילה האדם כי חלק מן המשאבים שהוא מנצל הולכים ומתכלים , וכי היקף ניצולם של האחרים יוצר זיהומים סביבתיים נרחבים . כיום בני האדם מחפשים דרכים לפיתוח בר-קיימא - דרכים להמשיך ולחיות ברווחה , וזאת בלי למנוע מהדורות הבאים לממש את זכותם ליהנות גם הם ממשאביו של כדור הארץ . ביחידה זאת נסקור את המשאבים העיקריים שאנחנו , בני האדם , משתמשים בהם , נבדוק כיצד אנחנו מנצלים אותם לצרכינו , ונבחן את ההשלכות הנובעות מכך . נעמוד על ההבדלים בין משאבים מתכלים למשאבים מתחדשים , ונסקור את האופן שבו האדם " מטביע" את חותמו על כדור הארץ . לסיום נראה כיצד המשאבים והזיהומים שהאנושות מייצרת נחלקים בין תושבי כדור הארץ , וננסה לאתר את הדרכים לפעול למען חלוקה צודקת יותר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית