( 1 הביאו שתי דוגמאות לאסון טבע שמקורו בתהליכים הפנימיים המתרחשים בכדור הארץ , ושתי דוגמאות לאסון טבע שמקורו בתהליכים חיצוניים . ( 2 א . האם המדינות המפותחות צריכות לסייע למדינות הפחות-מפותחות ולתמוך בהן ? ואם כן - עד כמה ? כתבו טיעון אחד בעד הסיוע וטיעון אחד השולל את מתן הסיוע . הביעו את דעתכם ונמקו אותה . ב . הועלתה הצעה המחייבת את אזרחי ישראל לשלם מס בסכום נמוך , שישמש למימון סיוע ישראלי לנפגעים במדינות אחרות . האם לדעתכם יש הצדקה להטלת מס כזה על האזרח הישראלי ? נמקו . ג . אנשים נפגעים מאסונות טבע בכל מדינות העולם , ללא קשר לעמדתן הפוליטית או למצבן הכלכלי , ורבים נותרים לאחר אירועים אלה פצועים , חסרי בית ומיואשים . האם לדעתכם מדינת ישראל צריכה לסייע לתושביהן של מדינות שאין לה יחסים דיפלומטיים אתן , ואף לתושביהן של מדינות הנמצאות בעימות אתה ? נמקו . ( 3 א . חפשו במקורות שונים מידע על הפגיעה הסביבתית בים המלח . הסבירו את הנזקים הבאים : התייבשות ים המלח , היווצרות הבולענים , הפגיעה בבתי המלון . ציינו את פעילות האדם הקשורה לכל אחד מהנזקים . ב . הציגו 2 פתרונות אפשריים לבעיית ההתייבשות ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית