הנזקים הסביבתיים נגרמים על ידי השימוש והניצול הלא-מבוקרים שהאדם עושה בנופים הטבעיים ובמשאבי הטבע . פעילות כזאת , המשנה את פני הנוף וגורמת לבעיות קשות בסביבה , פוגעת גם באדם . כאן נשאלת השאלה : האם אפשר למנוע את התרחשותם של אירועים כאלה ? ואם התרחשו - כיצד אפשר לצמצם את ממדי הפגיעה ? פעילות האדם כגורם המשנה את הנוף הטבעי לפעילות האדם בטבע יש השלכות שונות על הסביבה : היא עלולה להרוס נופים טבעיים , לפגוע במערכות אקולוגיות , ולפגוע באיכות החיים ובמקורות הפרנסה של קבוצות אוכלוסייה שונות . הנה כמה דוגמאות : - הקמת סכר במערכת נהר מביאה ברכה ותועלת מרובה , אך בניית הסכר משנה את המהלך הטבעי של הנהר ופוגעת במערכות האקולוגיות , בנופים הטבעיים , ובמקרים רבים גם בתושבים , הנאלצים לנטוש את יישוביהם . הסחף נעצר בסכר ואינו מגיע עוד לגדות הנהר ולדלתה * שלו , ולכן שטחה של הדלתה קטן , ופוריותן של הקרקעות החקלאיות לאורך הנהר נפגעת . - בירוא יערות * עשוי לייצר עוד שטחים לעיבוד , לבנייה ולסלילה , אך הוא גורם לפגיעה במגוון מיני הצמחים ובעלי החיים המצויים ביער , לסחיפתן של הקרקעות , לפליטת פחמן דו-חמצני * לאו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית