בפרקים הקודמים הסברנו כיצד הנוף מתעצב וכיצד הוא משתנה עם הזמן . התמקדנו בכוחות הפנימיים ובכוחות החיצוניים היוצרים ומשנים את הנוף הנגלה לעינינו , אך חשוב לזכור כי בתוך המערכת הזאת פועל “ שחקן" מרכזי נוסף - האדם . מערכת קשרי הגומלין בין האדם לטבע היא מורכבת ועדינה . בעבר הייתה השפעתם של תנאי הטבע על האדם גדולה במיוחד , אך במאות השנים האחרונות , בעקבות הגידול העצום באוכלוסיית העולם וההתקדמות המדעית והטכנולוגית של האנושות - האדם משפיע יותר ויותר על המרחב הטבעי , וככל שגדלה השפעתו כן גוברים הנזקים שהוא מסב לסביבה הטבעית . ועם זאת , האדם אינו שולט באיתני הטבע - הוא אינו יכול למנוע רעידת אדמה , גלי צונאמי , התפרצות הר געש או שיטפון וסופת הוריקן . בפרק זה נעסוק בשני סוגי אירועים המתרחשים בעולם - אסונות טבע ונזקים סביבתיים , ונעמוד על דרכי ההתמודדות של האדם עם אירועים אלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית