הרוח היא גורם בעל עוצמה רבה , אבל השפעתה על עיצוב הנוף קטנה בהשוואה לכוחם של המים ושל הקרחונים . באזורים מדבריים השפעתה על עיצוב הנוף רבה . בפרק זה ניווכח כיצד הרוח גורמת לבליה , סוחפת ומסיעה חלקיקים קטנים של חומרי בליה למרחקים , ומשקיעה אותם . נכיר גם את צורות הנוף שהרוח מעצבת באמצעות תהליכים אלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית