( 1 השוו בין סוגי הגלים השונים : גלי תנודה , גלי הסעה , גלי גאות וגלי צונאמי . כיצד הם נוצרים ? איזו השפעה יש לכל אחד מהגלים על החוף ועל צורתו ? ( 2 התבוננו ב באנימציה “ סחיפה על ידי זרם החוף . " העתיקו למחברתכם את האיור שלפניכם , ובהתאם למתואר באנימציה סמנו בו : את כיוון הגלים , את הדרך שבה יתקדם חלוק הים , ואת הכיוון הכללי של זרם החוף . ( 3 לפניכם איור של מצוק החוף באזור השרון בישראל . באזור הזה הוקם מעגן לסירות ( שהוא מבנה הבולט לתוך הים . ( א . מה יקרה לסחף המוסע על ידי זרם החוף בגלל הקמת המעגן באזור 1 באיור ? שימו לב לכיוון הזרם החופי מול המצוק . ב . מה יקרה באזור ? 2 התייחסו גם לסחף וגם למצוק . ( 4 לפניכם תמונות שצולמו בראש הנקרה - אתר בגליל העליון המערבי . א . תארו את התהליך המתרחש בראש הנקרה . היעזרו בתמונות . מה יקרה למצוק של ראש הנקרה עם השנים ? ב . מצאו בתמונה השמאלית משטחי גידוד . כיצד הם נוצרו ? ( 5 ונציה היא עיר היושבת בתוך לגונה . מיקומה הייחודי של העיר מקנה לה יתרונות רבים , אך גם קשיים . א . ציינו 3 יתרונות הנובעים ממיקומה של העיר . ב . ציינו 3 קשיים או בעיות הנובעים מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית