מי הים , כמו הכוחות החיצוניים האחרים , מעצבים את הנוף באמצעות תהליכי בליה , סחיפה , הסעה והשקעה של חומרי בלית . נראה כיצד זה קורה . תהליכי בליה מי הים גורמים לבליה מכאנית וכימית של הסלעים שלאורך החוף . הבליה המכאנית נוצרת כאשר גלי הים מכים בסלעי החוף בכוח רב , פעם אחר פעם , וגורמים לשבירתם . נוסף על כך , שברי הסלע וגרגירי החול שהגלים נושאים עמם מתחככים בסלעי החוף ושוחקים אותם . שברי הסלע גם מתחככים אלה באלה והופכים לחלוקי ים מעוגלים . הבליה הכימית , שחלקה מצומצם , נוצרת כאשר מי הים המלוחים , ועמם הנתז ( הטיפות הניתזות ) המגיע עם הרוח מן הגלים הנשברים , ממיסים את סלעי החוף וגורמים להתפרקותם . תהליכי הסעה הגלים עולים אל החוף וחוזרים לים כל הזמן , ללא הפסק . תנועה זאת של הגלים יוצרת זרם חופי , * המתקדם לאורך החוף ובמקביל אליו . תוך כדי כך הזרם מסיע את חומרי הבליה , שהגיעו מהיבשה אל הים וטרם הפכו לסלע מלוכד . כיוונו של הזרם החופי תלוי בכיוון הרוח . לאורך החוף הדרומי של ישראל , למשל , במשך מרבית ימות השנה כיוון הזרם הוא מדרום לצפון . תהליכי השקעה כאשר העוצמה של הגלים , והקצב שבו הם מגיעים א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית