לים יש השפעה על החוף באמצעות שלושה גורמים בעיקר : פעילות הגלים , תנודות של גאות ושפל , וזרמי הים . נכיר את הגורמים האלה ונראה כיצד הם מעצבים את החוף . גלי הים רוב הגלים נוצרים הרחק מן החוף , בלב ים . הרוח הנושבת שם על פני המים , יוצרת תנועת מים אנכית ( תנועה עולה ויורדת . ( למסתכל נראה כאילו הגלים מתקדמים לעבר החוף , אבל למעשה כל חלקיק של המים נע מעלה ומטה בלבד . אם נזרוק חפץ לא כבד לים במרחק רב מן החוף , הוא יצוף על פני המים - יעלה וירד עם הגלים , אבל יישאר במקומו . גלים אלה נקראים “ גלי תנודה , * " והם אינם משתתפים בעיצוב החוף . בקרבת החוף , שם מי הים רדודים ( אינם עמוקים ) - הגלים נתקלים בקרקעית הים , ונשברים . אז מי הים עולים אל החוף עד לנקודה מסוימת ושוטפים אותו , והם חוזרים אל הים תוך שטיפה חוזרת . גלים אלה נקראים “ גלי הסעה . * " לגלי ההסעה יש חלק חשוב בעיצוב חופי הים - במיוחד בימי סערה , כשהגלים גבוהים והם שוטפים שטחים נרחבים מן החוף . גאות ושפל מפלס פני הים עולה ויורד בתנועה מחזורית , בהתאם למיקום של כדור הארץ ביחס לשמש ולירח . תנועה זאת של המים נקראת “ גאות ושפל . * " כאשר פנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית