( 1 במה שונה תהליך ההיווצרות של קרח במקפיא מן התהליך של היווצרות קרח בקרחונים בטבע ? ( 2 ציינו את שמותיהן של 3 מדינות בעולם ששטחן היה מכוסה בקרח בתקופת הקרח האחרונה , ו3- מדינות ששטחן לא היה מכוסה בקרח בתקופת הקרח האחרונה . היעזרו באטלס , במפות המראות את התפשטות הקרחונים בעבר . ( 3 חפשו באטלס ורשמו 5 ערים העלולות להימצא בסכנה של הצפה ימית אם יופשרו הקרחונים . הסבירו מדוע ערים אלה מצויות בסכנת הצפה . ( 4 בתמונה שלפניכם רואים קרחון הגולש למפרץ הקרחונים באלסקה . א . מהו כיוון ההתקדמות של הקרחון ? ב . באוניית הנוסעים הנראית בחזית התמונה יש 10 קומות המתנשאות מעל לפני המים . גובהה של כל קומה כ 2 . 5- מ . ' היעזרו במידע הזה ושערו את גובהה של חזית הקרחון . הסבירו כיצד הגעתם להשערה זו . ג . מדוע סירות קטנות אינן מתקרבות אל חזית הקרחון הגולש למפרץ ? ד . הסבירו מה גורם לקרחוני עמק השוקלים אלפי טונות ויותר , לנוע לעיתים בקצב של מטר ויותר ליום .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית