לכל אורך ההיסטוריה של האנושות היו עמקי הנהרות מקומות מועדפים להתיישבות כפרית ועירונית . שם צמחו תרבויות חשובות , כמו תרבות מצרים העתיקה לאורך נהר הנילוס , והתרבויות שצמחו לאורך הפרת והחידקל . מאז ועד היום הנהרות משמשים את האדם בפעילויות רבות . הם מספקים : מקור מים לשתייה ולהשקיה ; שטחים מישוריים נוחים לבנייה ולחקלאות ; קרקעות פוריות המתאימות לעיבוד חקלאי ; נתיבי תחבורה נוחים לשיט ולמסחר ; מקור להפקת אנרגיה חשמלית ; מקומות יפים לנופש ולתיור . החיים בקרבת הנהר מזמנים גם קשיים : הצפת השטחים הסמוכים לנהר בעקבות שיטפונות גורמת נזקים לרכוש , לשטחי החקלאות , ולעתים גם לחיי אדם ; נהרות המצויים באזורי אקלים קרים עלולים לקפוא בחורף ולשבש מעבר של סחורות ובני אדם על פני הנהר ; ובנהרות הרדודים ובאזורי הביצות קיימת סכנה של התרבות של חרקים מעבירי מחלות . בימינו יש לאדם השפעה עצומה על גורמים שונים הקובעים את משטר הזרימה בנהר . כך , למשל , בנייתם של יישובים והקמת סכרים לאיגום מי הנהר גורמות לשינוי במהלכו הטבעי של הנהר וכמות המים הזורמת בו ; סלילת כבישים ובנייה נרחבת מונעות מהמים לחלחל לתוך הקרקע , ומגד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית