המים סוחפים ומסיעים את חומרי הבליה למים הזורמים יש כוח רב לסחוף ולהסיע חומרי בליה . הם מנתקים ממקומם רגבי אדמה , אבנים , ואפילו סלעים גדולים שהגיעו ממדרונות ההרים , ומסיעים אותם למקומות נמוכים יותר . חומרי הבליה מתערבלים , מתנגשים ומכים בקרקעית האפיק ובגדותיו , וסוחפים אתם חומרים נוספים . כל המטען שהמים סוחפים ומסיעים אתם באפיק הנהר נקרא " טעונת . * " האבנים והסלעים שבטעונת מתגלגלים , מקפצים ונגרפים על קרקעית האפיק , ואילו החומרים הקטנים מרחפים במים ואינם שוקעים . חלק נוסף של הטעונת מומס במים ואי אפשר לראותו כלל . נהר המסיע כמות גדולה של חרסיות המרחפות במים - מימיו עכורים , ואילו נהר הנושא עמו בעיקר חומרים מומסים - מימיו צלולים יותר . המים משקיעים את חומרי הסחף כאשר מהירות הזרימה יורדת , אין לנהר מספיק כוח לשאת את כל מטען הסחף והוא מתחיל להשקיע אותו . אם הירידה במהירות היא הדרגתית - שוקעים תחילה החומרים הגדולים והכבדים , ובהדרגה שוקעים החלקיקים הקטנים יותר . החלקים המוצקים הקטנים ביותר ( חרסיות ) ממשיכים לרחף במים והם יכולים להגיע עד לים . גם החומרים המומסים במים - מלחים שונים - מגיעים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית