התנאים לחדירת מים לקרקע או לזרימת נגר עילי א. באזורי מדבר, שהצמחייה בהם מועטה ביותר, אין מה שיעצור את טיפות הגשם והן יורדות ופוגעות ישירות בקרקע. פגיעתן בקרקע החשופה גורמת להידוק גרגירי הקרקע, ויוצרת מעין קרום המקשה על המים לחדור פנימה. במקומות כאלה מתפתח נגר עילי במהירות רבה ב. באזור גשום, שהצמחייה בו מרובה - מי הגשמים נעצרים על ידי הצמחים, ואין בכוחם להדק את הקרקע. וכשהקרקע אינה מהודקת, המים חודרים לתוכה בקלות רבה יותר. גם באזור שהסלעים המצויים בו סדוקים, חדירת המים גדולה והנגר העילי מתמעט או

א . באזורי מדבר , שהצמחייה בהם מועטה ביותר , אין מה שיעצור את טיפות הגשם והן יורדות ופוגעות ישירות בקרקע . פגיעתן בקרקע החשופה גורמת להידוק גרגירי הקרקע , ויוצרת מעין קרום המקשה על המים לחדור פנימה . במקומות כאלה מתפתח נגר עילי במהירות רבה ב . באזור גשום , שהצמחייה בו מרובה - מי הגשמים נעצרים על ידי הצמחים , ואין בכוחם להדק את הקרקע . וכשהקרקע אינה מהודקת , המים חודרים לתוכה בקלות רבה יותר . גם באזור שהסלעים המצויים בו סדוקים , חדירת המים גדולה והנגר העילי מתמעט או שאינו מתפתח כלל ג . באזורים שבהם כמויות גדולות של משקעים יורדות ברציפות , הקרקע ספוגה במים עד כדי רוויה . הקרקע הרוויה אינה יכולה לקלוט כמות נוספת של מים , והם הופכים לנגר עילי זמן קצר לאחר תחילת הגשם ד . באזורים העירוניים , שבהם האדם מכסה את הקרקע ומצפה אותה במבנים ובכבישים , המים אינם יכולים לחדור אל הקרקע והם זורמים כנגר עילי על הכבישים מיד לאחר תחילת הגשם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית