למים חשיבות רבה - הם מקור החיים בכדור הארץ , ויש להם גם תפקיד מרכזי בעיצוב הנוף . למעשה , המים משתתפים בעיצובן של מרבית צורות הנוף על פני כדור הארץ , ולא אחת הם הגורם החשוב ביותר בתהליך העיצוב . כיצד ? המים גורמים לבליה של סלעים , הם סוחפים ומסיעים את חומרי הבליה , והם משקיעים את הסחף במקומו החדש . ראינו את חשיבותם של המים בעיצוב הנוף הקארסטי ( ראו עמ' . ( 199-198 בפרק זה נעסוק בתהליכי עיצוב נוף נוספים שהמים הם הגורם העיקרי בהם , ונכיר עוד צורות נוף שהם יוצרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית