( 1 לפניכם אוסף של קטעי עיתונות המתארים תנועות קרקע שהתרחשו בשנים האחרונות : א . ציינו : איזו תנועה מתנועות הקרקע התרחשה באירוע ? ב . מהו הנזק והאובדן שנגרמו ? ומה גרם לתחילת התנועה ? ( 2 צפו באנימציה "גלישת קרקע" ובאנימציה "זרימת בוץ . " כתבו : מהו ההבדל העיקרי בין תנועת הגלישה ובין תנועת הזרימה . ( 3 נסו לבחון אם באזור מגוריכם עלולה להתרחש תנועת קרקע - נפילה , גלישה או זרימה : א . תארו את מבנה פני השטח ואת תנאי האקלים באזור מגורכם . ב . לאור מבנה פני השטח ותנאי האקלים שתיארתם , האם לדעתכם קיימת סכנה שתתרחש באזורכם תנועת קרקע ? הסבירו את מסקנתכם . ג . היעזרו במפה ובידע אישי והביאו דוגמה למקום או לאזור בישראל שעלולה להתרחש בו תנועה של הקרקע במדרון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית