במדרונות ההרים כוח הכבידה גורם לתנועה של חומרי הבלית המתנתקים מסלע האב . כוח הכבידה מושך אותם כלפי מטה , והם נופלים , מתגלגלים או מחליקים עד לתחתית המדרון . תנועה זאת של חלקי סלעים וקרקע נקראת "תנועת בלית וקרקע . * " עוצמתן של תנועות הבלית מושפעת מכמה גורמים , והיא חזקה יותר בתנאים מסוימים , למשל : כאשר המדרונות תלולים יותר ; כאשר יורדות כמויות משקעים גדולות בפרק זמן קצר ; כאשר שכבות הקרקע נמצאות על סלע אטום ורטוב , שאינו מאפשר חלחול ; כאשר כיסוי הצומח על גבי המדרון הוא מועט ; כאשר מתחוללות רעידות אדמה הגורמות לנפילות ולגלישות של חלקי סלע . הכוח העיקרי הפועל במנוגד לכוח הכבידה , הוא כוח החיכוך . * כוח החיכוך מוכר לנו היטב מחיי היום-יום - זהו הכוח שיגרום , למשל , לכך שכדור המתגלגל על משטח יאט את מהלכו ובסופו של דבר ייעצר . עצירת הכדור היא תוצאה של החיכוך הנוצר במגע בין הכדור לבין המשטח . תנועות של בלית וקרקע במדרונות ההרים נמשכות בדרך כלל לאורך זמן . מדי פעם , בתנאים מסוימים , מתרחש אירוע קיצוני ומהיר . הנה כמה דוגמאות לידיעות המופיעות בעיתונים ומתארות תנועות אלה : תנועות של בלית וקרקע ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית