כבר ראינו מה רבה חשיבותו של כוח הכבידה * ( ראו עמ' . ( 22 נוכחנו לדעת כי אלמלא כוח הכבידה היינו כולנו מרחפים באוויר ללא משקל , וגם החפצים היו מרחפים סביבנו ולא היו נופלים ממקום גבוה למקום נמוך . גם בעיצוב הנוף יש לכוח הכבידה תפקיד חשוב . למעשה , לכוח זה יש השפעה רבה על גורמים מעצבי-נוף שונים , כמו המים הזורמים מהמקומות הגבוהים למקומות הנמוכים או הקרחונים המתקדמים כלפי מטה במדרונות . אפילו תופעות הגאות והשפל בחוף הים קשורות לכוח הכבידה . בפרק זה נכיר את התפקיד המכריע שיש לכוח הכבידה בעיצוב הנוף במדרונות ההרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית