( 1 מה הם ההבדלים בין סוגי הבליה השונים - הבליה המכאנית , הבליה הכימית והבליה הביולוגית ? רכזו את ההבדלים בטבלה , תוך שימוש בקריטריונים : הגורמים לבליה , האזור שבו הבליה נפוצה , התהליך , תוצרי הבליה . ( 2 לפניכם כמה מקרים . ציינו בכל אחד מהם האם הבליה המתוארת היא בליה מכאנית , בליה כימית או בליה ביולוגית : א . בעל חיים מפריש חומר הגורם להתפוררות הקרקע . ב . שינויי טמפרטורות גורמים להתכווצות ולהתרחבות הסלעים , עד לסדיקתם ולשבירתם . ג . מי גשם חומציים ( המכילים פחמן דו-חמצני ) מחלחלים לתוך הסלע ויוצרים מערות וחללים . ד . קפיאת המים בסדקי הסלע , והתרחבותם , גורמים לשבירת הסלע . ה . שורש העץ גדל לתוך הסדק . ו . המים הממיסים מלחים בסלע , גורמים להתפוררותו . ( 3 אובליסק דומה לזה המופיע בתמונה שבעמ' , 200 הועבר ממצרים ללונדון . א . היעזרו במפות אקלים באטלס וציינו את כמות המשקעים השנתית הממוצעת היורדת במצרים , ואת כמות המשקעים השנתית הממוצעת היורדת בלונדון . ב . על פי הנתונים שאספתם בסעיף א , כתבו : מה קרה , לדעתכם , לאובליסק מאז הגיע ללונדון , בסוף המאה ה ? 19- הסבירו מדוע . ( 4 כתבו במחברת א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית