אופק - A האופק העליון של הקרקע . עוביו בדרך כלל 40-0 ס"מ , ומצטברים בו חומרים אורגאניים - * שורשים ושרידי צמחים ובעלי חיים . אופק - B אופק של הצטברות . עוביו בדרך כלל 60-20 ס"מ . מצטברים בו חומרים דקי גרגירים , מלחים וגיר , שנשטפו לעומק עם מי הגשמים . אופק - C אופק הסלע הבלוי . עוביו שונה ממקום למקום , והוא מושפע פחות מהתהליכים המתרחשים מעליו . לרוב אופק זה כולל סלע סדוק ובלוי אשר בין סדקיו מצטברים חומרים דקי-גרגר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית