אחד התוצרים של תהליכי הבליה השונים הוא הקרקע . * הקרקע היא משאב טבע * חיוני ביותר לאדם , לצמחים ולבעלי החיים . היא הבסיס למרבית הפעילות האנושית : היא משמשת בסיס לפעילות חקלאית המייצרת מזון , והיא מהווה שטח פתוח המשרת תפקודי סביבה שונים כמו בנייה , תחבורה ועוד . לבעלי החיים ולצמחים הקרקע משמשת בית גידול . * מה מכילה הקרקע ? הקרקע היא שכבה של חומר לא מלוכד הנמצא במקומות רבים על פני השטח , בעוביים שונים - מכמה מילימטרים ועד כמה עשרות מטרים . היא מורכבת מכמה חומרים : חלקי סלע וחלקיקי סלע , שהם תוצרים ישירים של תהליכי הבליה . תוצרי בליה עדינים ודקים יותר , גרגירי חול וחרסית , שחלקם קשורים לתהליכי הבליה של הסלע במקום שבו הוא נמצא , וחלקם הובלו על ידי המים או הרוח מאזורים רחוקים יותר . חומרים אורגאניים ורקב , שהם תוצרים של פעילות הצמחים ובעלי החיים במקום שבו הקרקע מתפתחת . חללי אוויר , שחלקם מלאים במים , בגרגירי אבק או בחרסיות . כיצד נוצרת קרקע תוצרי הבליה , שחלקם נותרו במקום שבו התבלו וחלקם הוסעו למרחק רב על ידי המים , הרוח או הקרח , מצטברים במקום מסוים , ועם הזמן הם הופכים לקרקע ( ראו איור ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית