כשרוצים לומר על מישהו שהוא חזק , אומרים עליו שהוא " איתן כסלע . " אבל אפילו הסלע החזק נשחק , נשבר , מתפורר או מתמוסס כאשר הוא בא במגע עם אוויר ומים . התהליכים הגורמים לסלעים להתפרק לחלקים קטנים ולהתנתק אלה מאלה או להתמוסס הם תהליכי בליה , * והחומרים הנוצרים על ידי תהליכים אלה נקראים " בלית * " או " חומרי בליה . * " נעמוד על 3 הדרכים לבליית הסלעים . . 1 בליה מכאנית הבליה המכאנית * היא תהליך שבו הסלע נשבר ומתפורר לשברים ולחלקים קטנים בשל לחץ המופעל עליו , לחץ שמקורו בפעולה של המים , הרוח , גלי הים או גורמים אחרים . הרכבם של החלקים שנוצרו לאחר התפוררות הסלע אינו שונה מהרכבו של סלע האב * - הסלע שממנו התנתקו . הסלע מתפרק בדרכים שונות , לדוגמה : מים הקופאים בסדקים שבסלע מפעילים לחץ חזק ומתמשך , עד שהסלע נשבר ומתפרק לחלקים קטנים יותר . גם מים זורמים , רוח חזקה , גלי ים מתנפצים או קרחון בתנועה , סוחפים חלקי סלע או מתחככים בסלעים שהם פוגשים בדרכם , ויכולים לשחוק או לשבור אותם . תהליכי הבליה המכאניים , הגורמים לניפוץ ולשבירת הסלעים , נפוצים מאוד באזורים החמים והצחיחים ובאזורים הקרים והלחים . לתה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית