הנוף סביבנו משתנה ללא הרף - הסלעים מתפוררים ומתדרדרים מן ההרים לעמקים , חלקיקי החול מועפים ברוח למקומות אחרים , הנהרות מסיעים חלקיקי סלע בלויים ומשקיעים חומרי סחף באוקיינוסים , ויש עוד ועוד שינויים כאלה . כיצד כל זה קורה ? מה הם התהליכים המעצבים כל העת את הנוף מחדש ? הנוף של פני כדור הארץ משתנה באמצעות כמה תהליכים : בליה * - תהליך שבו הסלעים שעל פני כדור הארץ מתבלים ומתפרקים לחלקים קטנים . סחיפה * - תוצרי הבליה - חלקי סלע בעלי גדלים שונים - ניתקים ממקומם והם נסחפים ומוסעים למקומות אחרים על ידי כוחות כמו מים , רוח וקרחונים . השקעה * - בתום תהליך סחיפתם , חומרי הבליה נעצרים במקומות אחרים והם שוקעים ויוצרים נופים חדשים . התהליכים האלה שלובים זה בזה , והם מתרחשים בעת ובעונה אחת . מסעם של סלעי גרניט כדי להבין את התהליכים החיצוניים הגורמים לעיצוב הנוף - הבליה , הסחיפה וההשקעה - נעקוב בעזרת התמונות אחר דוגמה אחת לשינוי הנוף : מסעם של סלעי גרניט עד שהם הופכים לחוליות . * . 1 סלע הגרניט הבונה רכס הרים מתבלה , והחלקים שהתבלו ניתקים ממנו , נופלים ( בגלל כוח הכבידה (* ונערמים למרגלות ההרים . שם הם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית