לאחר שהכרנו את הכוחות והתהליכים הפנימיים היוצרים את הנופים השונים הקיימים על פני כדור הארץ , נכיר את הכוחות החיצוניים המעצבים את הנוף מחדש . תחום הדעת העוסק בחקר ובהבנה של הכוחות החיצוניים ושל התהליכים שהם מעורבים בהם , נקרא גאומורפולוגיה * ( ביוונית : גאו - אדמה , מורפו - צורה , לוגוס - לימוד , תורה . ( בחלק זה של היחידה נתמקד בכוחות ובתהליכים החיצוניים העיקריים : נכיר את תהליכי הבליה השונים , ונראה כיצד הם משפיעים על עיצוב הנוף . נלמד כיצד נוצרת הקרקע , ומה חשיבותה . נבחן את ההשפעה של זרימת המים בנהרות , של הגלים והזרמים בים , של הרוח הנושבת ושל הקרחונים על צורות הנוף . נבחן כמה נושאים העולים בעקבות ההשפעות ההדדיות בין האדם לנוף .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית