( 1 א . כתבו במחברת את המושג המתאים לכל אות באיור שמשמאל : מגמה , לבה , סלע פרץ , סלע תהום , דייק . ב . האם תוכלו לשחזר את ההיסטוריה הגאולוגית של האזור ? מהם האירועים שהתרחשו בה ? באיזה סדר הם התרחשו ? ( 2 א . ערכו השוואה בין סלעי היסוד השונים : סלעי פרץ וסלעי תהום . היעזרו בקריטריונים הבאים : הסביבה שבה נוצרים הסלעים , מהירות ההתגבשות של המינראלים המרכיבים את הסלעים , גודל הגבישים במינראלים המרכיבים את הסלעים . ב . ציינו שמות של סלעי יסוד המשתייכים לכל אחת מהקבוצות . ג . מה משותף לסלעי הפרץ ולסלעי התהום ? ( 3 א . מהו ההבדל העיקרי ( הנראה לעין ) בין הגבישים בסלע הבזלת לבין הגבישים בסלע הגרניט ? ב . הסבירו ממה נובע הבדל זה ? ( 4 הגרניט הוא סלע תהום , והריוליט הוא סלע פרץ . א . גם הגרניט וגם הריוליט מורכבים מאותם מינראלים . הסבירו כיצד זה ייתכן . ב . איזה הבדל תצפו לראות בין הסלעים בבדיקה תחת מיקרוסקופ ? הסבירו . ( 5 א . כיצד נוצרים סלעי המשקע ? ב . באילו סביבות השקעה על פני כדור הארץ נוצרים סלעי המשקע ? ג . העתיקו את הטבלה שלפניכם למחברת וערכו בה השוואה בין הסוגים השונים של סלעי משקע : ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית